FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - เมื่อเวลา ๐๕.๒๓ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๒.๙ ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ที่มา: สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) เครือข่าย ทธ. ในพื้นที่อำเภอแม่จัน ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน     และยังไม่มีรายงานความเสียหาย  

๒. สภาพอากาศ

            - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป       ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนหนาแน่นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง และพังงา สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง    มากกว่า ๒ เมตร

         อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสงขลา ๓๗.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ทับน้ำเต้า ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายถนอม พรรณราย)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

- บ.หินซอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุชาติ กาลกชา)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธนากร จิตต์งามขำ)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (สุชีพ สุขศรี)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.นบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจีรพันธ์ กัญญาโพธิ์)

- บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณรงค์ สุขนวม)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจริต แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel