FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๙.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่           ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ HOKKAIDO, JAPAN REGION ไม่มีรายงาน    ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อน     ไปปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้ว ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจาย

อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๒๖ ต.ค. ๕๕) พายุโซนร้อน “เซินตินห์” (SON-TINH) มีศูนย์กลางห่างประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๗๐ กม./ชม.  กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ ๑๘ กม./ชม. และจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก คาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๕ นี้  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสตูล ๔๘.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.เกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวีระชัย ไชยพงศ์)

- บ.ยอดเหลือง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเทือง กิตวิจิตน)

- บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมยศ นาครัตน์)

- บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายณรงค์ สุขนวม)

- บ.พรุแค ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสบียง อินทร์แก้ว)

- บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประหยัด รักสกุล)

- บ.เขาพับผ้า ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพาดร ทองบางพระ)

- บ.สำนักเนียน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิรุฬ เกตแก้ว)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง)

- บ.วังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี (นายสมปอง ห้วยหงษ์ทอง)

- บ.ศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายธรรมศักดิ์ พันธ์แก้ว)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นางสาววรรณี หลงฮัน)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นางวรรณี หมุนเอียด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel