FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 27 ต.ค. 2555 10:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔๔.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่           ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ CATAMARCA, ARGENTINA ไม่มีรายงาน       ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุโซนร้อน “เซินตินห์” (SON-TINH) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่าง  ทางทิศตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่       ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศลาวตอนบนต่อไป ตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายกับมีลมแรง ในช่วงวันที่      ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และอากาศ      จะเย็นลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สำนักการเกษตรพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ๗.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.วังธาร ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายประทีป ยอดทองขาว)

- บ.ห้วยปูใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสุภร ลาหู่นะ)

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประพันธุ์ ธนพงษ์โชติ)

- บ.แม่ซอ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนันทศักดิ์ มณฑลมณี)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุริยัน จันทร์คง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชวน อินชู)

- บ.ปากคู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดออก (นายไพรัช พัฒน์จีน)

- บ.สามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสำราญ อ่วมชม)

- บ.สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี (นายเฉลียว วงศ์ทรัพย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel