FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 28 ต.ค. 2555 10:30:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๘ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๗.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION เบี้องต้นยังไม่มีรายงาน  ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - เมื่อเวลา 04.00 น. พายุไต้ฝุ่น “เซินตินห์”(SON-TINH) บริเวณอ่าวตังเกี๋ย โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในคืนนี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไป ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ กับมีลมแรงในช่วงวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับในช่วงวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และอากาศจะเย็นลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตาก ๒๖.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.สบสะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙ มม. (นายชาตรี คำจั่ง)

- บ.ยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายจำรูญ สะลาคำ)

- บ.ฉานเรน ต.ทุ่งตะโก อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิทย์ ภักมี)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หนองห้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทับทิม เผื่อนภูษิต)

- บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาวเย็น (นายแก้ง บุญเทพ)

- บ.ส้นหลวงกลาง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพัฒน์ ก้างออนตา)

- บ.สันขี้เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายแดง กาวิลตก)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel