กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสะป้วด ม.14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.11น.
 
บ.สบสะป้วด ม.14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณเฉลิม หล้ากาศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS