กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.52น.
 
บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณวิทย์ ภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS