FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09.00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๙.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่           ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ FLORES REGION, INDONESIA ไม่มีรายงาน    ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ตอนบนในช่วง    วันที่ ๓๐ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๕๕ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและอากาศจะเย็นลง      โดยเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรก ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบต่อไป สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๕๕ นี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ๒๙.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.เนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองเติม ใจแข็ง)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.โนนม่วง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี (นายวินัย เคราะห์ดี)

- บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายไพจิตร บุญชู)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.สวนใหญ่พัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายมิน แพงดี)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายชริน เอี่ยมชื่น)

- บ.ทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไพวรรณ์ พุดขุนทด)

- บ. อุดมทรัพย์พัฒนา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางไพวัลย์ พรหมโชคศิริกุล)

- บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น (นายสมพร วังคีรี)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหมิน สิงห์ทอง)

- บ.ทุ่งฮั้วพัฒนา ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มเย็น (นายชูศักดิ์ สุวรรณ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel