FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:33:55
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - วานนี้ (๓๑ ต.ค. ๕๕) เวลา ๒๐.๓๕ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางบริเวณตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มา: สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) สอบถามเครือข่าย ทธ. แล้วไม่พบว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวแต่อย่างใด (ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง           ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูง ประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดเชียงราย ๔๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญชู โชติพรม)

- บ.ลางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพรวิลาศ พันนธ์บุญ)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายพูล ขุนหมื่น)

- บ.ศรีเดือนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้อากาศแจ่มใส อากาศเริ่มหนาวเย็น (นายณรงค์ ถามูล)

- บ.ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิทยา กมลเจริญรัตน์)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว (นายแวว แดงเงิน)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว (นายวิทยา กมลเจริญรัตน์)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.เมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประยูร เดชะคำแก่น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel