กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:28
 
บ.ธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ คุณพรวิลาศ พันธ์บุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS