กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนพัง ม.8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:45:05
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS