กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นมะม่วง ม.4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:50:33
 
บ.ต้นมะม่วง ม.4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก คุณประเสริฐ ดำเนินผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS