กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11.00น.
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘๕.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่             ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ CENTRAL PERU ไม่มีรายงาน ความเสียหาย   (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรบริเวณ ที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลัง ปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๓๕.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.ก้นฝาย ต.น้ำมะขาม อ.เวียงสา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางจินตนา แปงกันยา)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจิตร วงศ์ก๋า)

- บ.หลวง ต.แจ้ช้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศตวรรษ มักได้)

- บ.ปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสวัสดิ์ คุณชมพู)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายดลรอหมาน หมากหวัง)

- บ.น้ำลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิทธิ์ พากเพียร)

- บ.สันมะมะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสิงห์ทอง จันต๊ะมา)

- บ.นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแก้ว บุญเทพ)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายรณชัย สูทอก)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางดรุณวรรณ ศรนารายณ์)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมใจ กองขุนชาติ)

- บ.เผียน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมชาย จิตเขม้น)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ขุนมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS