กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพะ ม.4 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:08:49
 
บ.แพะ ม.4 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝน คุณเสาร์คำ กาวิละ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS