กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก๊งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.27น.
 
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก๊งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณบุญโฮม จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS