กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:55:28
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เฝ้าระวังภัย
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะ ในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอบ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอขนอม สิชล นบพิตำ พิปูน พรหมคีรี และลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๔๕ มิลลิเมตร น้ำในลำห้วยเพิ่มระดับสูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นข้น ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงาน            ที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๔๕ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS