กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 64 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ต่อเนื่องจากเมื่อวาน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:49:55
 
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 64 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ต่อเนื่องจากเมื่อวาน_คุณชูชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS