กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ขนอม อ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00-17.20 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. ช่วงเช้าถึงเที่ยงมีฝนตกหนัก จากช่วงเที่ยงถึงเย็นมีฝนตกโปรยปราย ท้องฟ้ามืดครึ้ม แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:29:36
 
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ขนอม อ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00-17.20 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. ช่วงเช้าถึงเที่ยงมีฝนตกหนัก จากช่วงเที่ยงถึงเย็นมีฝนตกโปรยปราย ท้องฟ้ามืดครึ้ม แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายสุชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS