กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
โรงเรียนชัยเกษม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17.50น.
 
โรงเรียนชัยเกษม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย_คุณสมพงษ์ อ่อนงาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS