กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17.53น.
 
บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย_คุณสาคร สร้อยลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS