กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15.55น.
 
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก_คุณประหยัด รักสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS