กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:18
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๗.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ CENTRAL EAST PACIFIC RISE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง      แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนกลาง และภาคใต้ ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้      มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดตาก ๗๓.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๔ มม. (นายชูชีพ สุขศรี)

- บ.เขาหลัก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสาคร ทับเพ็ชร)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.คลองเพลิน ต.รองทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสาคร สร้อยลา)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสมใจ ทองขุนชาติ)

- บ.ท่าหิน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.มะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุทิน สายสกล)

- บ.บังหรัน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายบุญจบ ช่วยรักษา)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.พะโต๊ะ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ห้วยน้ำจาน ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ ศิริศิลป์)

- บ.ปากงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอัคราเดช พุกจินดา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS