กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:20
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

- ดินบริเวณริมตลิ่งทรุดตัวและไหล : บ.เขาพับผ้า ม.๑๑ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากฝนตกค่อนข้างหนักต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ วัน ทำให้ดินริมตลิ่งเดิมที่ขาดเสถียรภาพอยู่แล้วทรุดตัวและไหลลงในลำคลองน้ำขุ่น ส่งผลให้ห้องน้ำของตัวบ้านนางจำเนียร มาศศรี ทรุดตัวลงไปเสียหายทั้งหมด (นายภาดร ทองบางพระ เครือข่ายฯ ทธ.)

- น้ำท่วม : อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เส้นทางหลักของเกาะสมุยน้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร        การสัญจรไปมายากลำบาก (ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง ๓)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๕           เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง      แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนกลาง และภาคใต้ ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้      มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายศักดิ์ดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ไสอ้อย ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นางพรทิพย์ ทองเหลือ)

- บ.คลองเหลง ต.คานทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.เขาพับผ้า ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายไพรัช เพ็ชรเศษ)

- บ.น้ำร้อน ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนรินทร์ ดำเพ็ง)

- บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.ร่อนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสาคร สร้อยลา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดสุราษฎร์ธานี : อำเภอบ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน) อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)

                                    อำเภอเกาะสมุย (เครือข่ายฯ จำนวน ๔ คน)                    

         - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

         * สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS