กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากช่วงกลางวัน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปรายต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:49:07
 
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากช่วงกลางวัน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปรายต่อเนื่อง_นายสุชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS