กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:28:08
 
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ อับดลหร่อหมาน บ้านนบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS