กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:40:38
 
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยตลอดทั้งวัน_คุณ ณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS