กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09.00น.
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำท่วมขัง : อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ ถ.เพชรเกษม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓๖๙-๓๗๐ เขตติดต่อ ต.อ่างทอง และต.นาหูกวาง น้ำท่วมขังทั้งขาขึ้นและขาล่อง ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร สูงตั้งแต่ ๓๐-๘๐ เซนติเมตร ทำให้ใช้การจราจรได้ฝั่งละ ๑ ช่องทางเท่านั้น (ที่มา : ข่าวสดออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๘ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๔.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕           เวลา ๐๓.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือมีฝนกระจาย เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมทางตอนบนของภาคเหนือ

อนึ่ง คลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้แล้ว แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๗๗.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

- บ.น้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสังวร ชาวเวียง)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเอกสิทธิ์  มีสุข)

- บ.วังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นายสมปอง ห้วยหงษ์ทอง)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวสันต์ ประคองใจ)

- บ.หนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางประชิด บรรเทาพล)

- บ.บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

         ในระยะ ๑-๒ วันนี้ บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคใต้ของประเทศไทย จะยังคงมีฝนตกในเกณฑ์กระจาย โดยเฉพาะบริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสาร และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS