กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน : ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีฝนตกหนักมาก เป็นเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ในช่วงเย็นวานนี้ (๒๘ พ.ย. ๕๕) เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่บ.เขาหลัก   ม.๗ และบ.พรุยายชี ม.๔ ต.ปากหมาก อ.ไชยา ส่งผลให้คอสะพานข้ามคลองท่าไม้แดง ในบริเวณบ้านพรุยายชีชำรุด ไม่สามารถใช้สัญจรได้ และน้ำหลากท่วมบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงเสียหายเล็กน้อย ขณะนี้ระดับน้ำลดลงจนเกือบปกติแล้ว แต่ยังคง   ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะดินชุ่มน้ำมากแล้ว (ข้อมูลจากเครือข่าย ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕๗.กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๕           เวลา ๐๗.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๘๐.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นางสมใจ กองขุนชาติ)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.อ่างทอง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นางบุญยืน เข็มทอง)

- บ.พรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายสำรวม ช่วยพัฒน์)

- บ.มะเดือทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุทิน สายสกล)

- บ.เค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศักดิ์ทอง ปัญจา)

- บ.ทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมชัย พวงเหนียว)

- บ.ทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายไพฑูร พูลเกษม)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญธรรม สมมิตร)

- บ.แสนสุข ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ สิมศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          ในระยะ ๑-๒ วันนี้ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะยังคงมีฝนตกในเกณฑ์กระจายและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS