กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้มากกว่า 220 มม. เมื่อวานช่วงเวลา 14.45-18.00 น. มีฝนตกหนักมากทำให้น้ำเอ้อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้วเนื่องจากดินชุ่มน้ำ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:46:40
 
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้มากกว่า 220 มม. เมื่อวานช่วงเวลา 14.45-18.00 น. มีฝนตกหนักมากทำให้น้ำเอ้อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้วเนื่องจากดินชุ่มน้ำ_นางสมใจ กองขุนชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS