กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.บางสะพานน้อย อ.ช้างแรก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:22:09
 
บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.บางสะพานน้อย อ.ช้างแรก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก_คุณ จิตต์งามขำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS