กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.7 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:25:33
 
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.7 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก _คุณ ณรงค์ สุขนวม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS