กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๕           เวลา ๐๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA ไม่มีรายงาน          ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้   ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- บ.วังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมปอง ห้วยพงษ์ทอง)

- บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญธรรม สมมิตร)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๓๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมยศ นาครัตน์)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.พรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสำรวม ช่วยพัฒน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          ในระยะ ๑-๒ วันนี้ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะยังคงมีฝนตกในเกณฑ์กระจายและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS