กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:52:16
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๖.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๗.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศา
          อนึ่ง ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖๒.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.หนองเหรี่ยง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.ธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพรวิลาศ พันธุ์บุญ)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพร กอบกิจ)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายสิงห์ทอง จันทาพูน)

- บ.แม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนิวัฒน์ สุปิณะ)

- บ.มะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุทิน สายสกล)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.สบสะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

 

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS