กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำท่วมฉับพลัน : บริเวณ ต.ควนโดน ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล และต.มะกอกเหนือ
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ส่งผลให้น้ำท่วมเส้นทางหลายสายในหมู่บ้าน ทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๖.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KURIL ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียส ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๕-๙ ธ.ค. ๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก ๔-๖ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๓๙.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายนิยม แซ่จ่าว)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ห้วยหมัด ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. (นายยอดยิ่ง แซ่จง)

- บ.ไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชาย กล่อมจิตร)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายนิรันชัย ไชยา)

- บ.ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ จะทอ)

- บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเหม ตามาต)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพร บุญฤทธิ์)

- บ.สามแยก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประยงค์ ตั้งพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกในเกณฑ์กระจายและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS