กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:22
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๖.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFFSHORE GUATEMALA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน  แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า   ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง โดยเริ่มมีผลกระทบในบริเวณ      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.เนินนาทอน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายจิระ บุญแท่ง)

- บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกหนา ไม่มีฝนตก (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ในโคร๊ะ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจิรนัน ศรสิทธิ์)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเริ่มหนาวเย็น ไม่มีฝนตก (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางประพี จันดี)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประยูร แสนโต)

- บ.ดอนสำนัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสวาท นามกรณ์)

- บ.หนองจันทร์ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธนกร จิตต์งามขำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS