กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:33:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘๙.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๘.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KURIL ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ (๕ ธ.ค. ๒๕๕๕) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โบพา” (BOPHA) กำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้โดยจะอ่อนกำลังลง
และสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายมานพ นาหล้า)

         - บ.หัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ แซ่ลี้)

         - บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายอุทร มีศรี)

         - บ.ทาสองท่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ เพ็ญเลา)

         - บ.ไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสันติพงษ์ ความสุขล้ำ)

         - บ.บ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญจันทร์ มาพีวะ)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.ทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจาลึก ปาลคะเชนทร์)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุปะพันธ์)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนา เนยกิ่ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS