กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:03
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๖.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KERMADEC ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โบพา” (BOPHA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย มีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๔.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายแดง ช้างสาร)

         - บ.หนองแห้ง ต.เมืองปาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

         - บ.สาคร ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนันท์ โนจิตร)

         - บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

         - บ.ทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสังเวียน อภิวันท์สนอง)

         - บ.ทุ่งวังทอง ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายชูศักดิ์ สุวรรณ์)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.ร่อนหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประหยัด อินทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS