กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๗.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๖.๒๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ PAKISTAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิ
จะลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โบพา” (BOPHA) ได้อ่อนกำลังลงเป็นเป็นพายุโซนร้อนแล้ว มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกอย่างช้าๆ และมีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.หุบกะพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายโสดา ทองดี)

         - บ.ป่าเต็งใต้ ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพิมูล ชูชาติ)

         - บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธันวา ยาคำ)

         - บ.ย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสง่า คลิปคล้าย)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

         - บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

         - บ.ห้วยใต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเจริญ ช่วงชูศิริ)

         - บ.ในหวน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)

         - บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายชวน ผสม)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายมานิตย์ ศรีพรหม)

- บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เทียมเพชร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS