กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:19:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๙.๒๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส

          อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ (๗ ธ.ค.๕๕) พายุไต้ฝุ่น “โบพา” (BOPHA) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้          ด้านตะวันตกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ และคาดว่าจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงและสลายตัวในระยะ ๒-๓ วันนี้ สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๕.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

         - บ.หนองสะเดา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหวล นุชนารถ)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

         - บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายจิตร วงศ์ก๋า)

         - บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

         - บ.นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายชาตรี คำจั่น)

         - บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายผัน รอดพล)

         - บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ คำเขียว)

         - บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมชาย มณีวงษ์)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)

- บ.ควนดินดำ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายปัญญา ทองนุ่น)

- บ.เนินสะอาด ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายไว้ ทามาด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS