กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:29:56
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓๔.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๔.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ       ทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง

          อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๙ ธ.ค. ๕๕) พายุไต้ฝุ่น “โบพา” (BOPHA) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ ด้านตะวันตกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงและสลายตัวในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ สำหรับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๕๒.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีหมอกหนาช่วงเช้า (นายเกิด จันทร์แจ)

         - บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาวเย็น (นายสมหมาย นวลศรีใส)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเริ่มหนาว ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

         - บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก มีหมอกหนาช่วงเช้า (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.หลวง ต.สบก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอุทัย พวงลังกา)

         - บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

         - บ.วังมืด ต.บุพราหมณ์ อ.ท่าดี จ.ปราจีนบุรี วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพิชิด สุขนกุล)

         - บ.หินว่าน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ ถาวร)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.เนินนาทอน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจิระ บุญแท่ง)

- บ.น้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประสิทธิ์ กองโยน)

- บ.มะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายนิพล เชยสูงเนิน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS