กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:44:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส อนึ่ง ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๔๗.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

         - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

         - บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีพรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายราตรี ทิพย์ลาย)

         - บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ชัยศิริ)

         - บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเจริญ เส็นฤทธิ์)

         - บ.เขาใคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพิน ทองดี)

         - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางวรรณนี หลงฮัน)

         - บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.โคกกราด ต.ทิพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสาคร เชิดชัยภูมิ)

- บ.คลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองรัก รักษาผล)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS