กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:03:44
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๕.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน      และทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ (๑๒ ธ.ค. ๕๕) ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก        มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งตามบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๓๓.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๖ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

         - บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

         - บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)

         - บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายไพจิตร บุญชู)

         - บ.ต้นเนียง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายสาโรจน์ รักเคี่ยน)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม แต่ยังไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม แต่ยังไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.หินซอง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดออก (นายสุทัศน์ วงศ์จันทร์หล้า)

         - บ.นาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว (นายบุญถ้วน เนตรภักดี)

         - บ.ทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ เรืองเชื้อเหมือน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS