กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.57น.
 
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณมนูญ เพ็ญเต็ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS