กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.11น.
 
บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณพิพัฒน์ กิจช่วยการ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS