กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:08
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๒ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๗.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับสูงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง   มีอากาศหนาวเย็นและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งตามบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๓๐.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายราตรี ทิพย์ลาย)

         - บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

         - บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

         - บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย (นายผัน รอดพล)

         - บ.บางกัน ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเจริญ จันทร์ปาน)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเซียน ชำนาญดง)

         - บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป สันทะศิริ)

         - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชาญ บัวทอง)

         - บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

         - บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายโสภณ ชุมสุด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS