กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 17.40 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. ขณะนี้ยังคงตกอยู่ต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:02:10
 
บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 17.40 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. ขณะนี้ยังคงตกอยู่ต่อเนื่อง คุณสุทิพย์ แป้นถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS