กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 17.45 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. ขณะนี้ยังคงตกอยู่ต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:03:56
 
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 17.45 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. ขณะนี้ยังคงตกอยู่ต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น คุณมนูญ เพ็ญเต็ม
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS