กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกุยเหนือ ม.9 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. อากาศเช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆมีแดดอ่อนๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:26:17
 
บ.คลองกุยเหนือ ม.9 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. อากาศเช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆมีแดดอ่อนๆเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_คุณประหยัด แก้วหนู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS