กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.41น.
 
บ.ปลายราง ม.10 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตก_คุณสุทิพย์ แป้นถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS