กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.31น.
 
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศแจ่มใส_คุณสมเนต ดวงขวัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS