FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:48
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๕ เวลา ๐๕.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงาน         ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ ประกอบกับ  ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ตอนบน มีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณยอดดอยของภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๓๔.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

         - บ.สำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนรินทร์ ผาสุข)

         - บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางนิภา บุญช่วย)

         - บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพรศักดิ์ เพช็รชู)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

         - บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุริยัน จันทร์คง)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพูล หนูพัฒ)

         - บ.เสลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายรักธรรม ราชรักษ์)

         - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเซียน ชำนาญดง)

         - บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุรินทร์ ปรีดาพา)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ คงน้อย)

         - บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

          

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel